บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านโลจิสติกส์แบบ ครบวงจร การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ประสิทธิภาพของสินค้าอีกต่อไป หนึ่งในความ ต้องการใหม่ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและผู้รับบริการคือ ความรวดเร็ว ตรงเวลา ของการส่งมอบ ทำให้ ธุรกิจของผู้รับบริการราบรื่น ไร้รอยต่อทางด้านการผลิตหรือบริโภค โลจิสติกส์ยังคงเป็นพื้นฐานของ การเติบโตสำหรับธุรกิจอื่นๆจำนวนมาก

อ่านต่อ..

PORTFOLIO / ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

OUT SERVICE / บริการ

บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

บริการขนส่งสินค้า

ทั่วราชอาณาจักรไทย

บริการให้เช่าเหมารถทุกประเภท

รายวัน รายเดือน รายปี ( Truck Rental )

บริการให้เช่าคลังสินค้าทั่วไป

รายปี และ บริการบริหารจัดการคลังสินค้า (General Warehouse), ให้เช่าคลังสินค้าเปล่า

บริการจัดหาแรงงานด้านคลังสินค้า

(Man Power Warehouse Operations)

NEWS / ข่าวสาร

บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

ทางบริษัทเอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการขนเตียงกระดาษให้กับ ส.ส.สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เพื่อมาใช้ในการทำโรงพยาบาลสนามที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่

บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้นำทางด้านโลจิสติกส์แบบ ครบวงจร

OUR PARTNER

& CUSTOMERS

ราคาน้ำมัน