บริษัท เอ็นพี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

ที่ตั้ง :

สำนักงาน เลขที่ 63/3 หมู่ 5 ตำบล หนองซ้ำซาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20170 (สำนักงานใหญ่)

ลานจอด :

นิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

เว็บไซต์ :

โทร :

099-617-9351

099-617-9352

099-617-9353

อีเมล์ :

info@npglobal-log.com

เฟซบุ๊ก :

ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-08-18 เวลา 10.50.27